Mahjong spelende HUmaniac

Mahjong spelende HUmaniac

Mahjong was één van de favoriete hobby’s van Robert – vanaf 2004 raakte Paula er ook aan verslingerd, maar in 2011 kwam daar een beetje een eind aan, in elk geval voor Robert. Eind 2014 was het helemaal afgelopen, toen beiden hun lidmaatschap van de Nederlandse Mahjong Bond opzegden…

Historie

In de begindagen van het (particuliere) Internet werd behalve veel gespeeld, alleen online wat geknutseld om kond te doen van de belevenissen van het destijds nog ‘gesloten’ genootschap De Drie Wijzen. Later werden daar verschillende activiteiten aan toegevoegd, onder meer (inter)nationale toernooien afwerken, bestuursfuncties aanvaarden en zo nog wat van die ongein, waarmee het uiteindelijk een tijdverslindende hobby werd.

Mahjong (Chinees: majiang) is een uit China afkomstig combinatiespel en is het best te karakteriseren als een denksport en gezelschapsspel in één.

Het spel wordt gewoonlijk gespeeld met vier personen, maar met enige aanpassingen is het ook mogelijk met drie of vijf personen Mahjong te spelen.

Veel eerder, eind jaren 70 namelijk, begonnen wij – de familie Rijnders – te spelen. Eén van hen nam het spel mee naar huis, omdat hij het pokeren, 21-en en klaverjassen wel zat was. Er werd door ons overigens altijd om geld gespeeld, de beste leerschool. Mahjong dus ook, 1 cent per punt en geen medelijden als je eens je kloten verloor.

Het ging er bij ons natuurlijk niet zo aan toe als bij de Chinezen, maar de ‘winst- en verliesrekening’ en bijbehorende statistieken gingen het web op. Veel meer was het eerst niet, maar later werden er andere zaken (spelregels, achtergrond) aan vastgeknoopt.

Toernooien

Op zoek naar nieuwe uitdagingen, betraden we midden jaren 90 het nationale toernooiveld. En niet onverdienstelijk – in diverse varianten werden titels, Nederlandse Kampioenschappen en andere hoofdprijzen behaald, ook internationaal. De verslagen daarvan moesten natuurlijk ook worden toegevoegd aan ‘ons’ web.

In 2003 zijn wij uiteindelijk ook nog eens begonnen met het organiseren van onze eigen toernooien. Eerst alleen NTS, toen MCR en tot slot ook nog eens een Riichi toernooi. En ja hoor, ook dat levert natuurlijk extra werk op, aangezien alle deelnemers moe thuisgekomen, nog eens lekker willen nalezen hoe het hen die dag vergaan is…

Al met was het oorspronkelijke ‘geknutsel’ inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van (sub)sites en toen er ook nog eens bestuursfuncties werden aanvaard binnen de Nederlandse Mahjong Bond en later ook de Europese bond en daarvoor ook de websites onderhouden moesten worden, werd het wel een beetje (te) veel van het goede.

HUmaniac?

Laat het maar aan Robert over om een leuke naam te verzinnen. Cyclopaat als fietsend alter ego en HUmaniac voor de mahjonger in hem (en de andere wijzen natuurlijk). ‘Hu’ is de term voor mahjong in de MCR regelset, hij is – geloof de verhalen niet! – wel degelijk ‘human’, maar tegelijkertijd ook een ‘maniac’. Niemand kan mooier (en langdradiger!) verhalen over de pech die hem ten deel is gevallen: zelfs als hij een toernooi wint, is hij ontroostbaar…

Nederlandse Mahjong Bond

De Nederlandse Mahjongbond is in 2004 opgericht, mede vanwege de organisatie van het 1e Europees Kampioenschap (OEMC) in Nijmegen in 2005. Er was zelfs een WK Mahjong (WMC) en dat werd in 2010 ook in Nederland – in Utrecht – gehouden.

Paula en Robert zaten – als bestuursleden – in het organisatiecomité en Robert was hoofdscheidsrechter (Paula speelde mee).

Paula en Robert waren samen bijna 13 jaar bestuurslid van de bond: Paula als secretaris, Robert als redacteur en voorzitter. Robert werd tijdens het OEMC (Europees Kampioenschap MCR) in Baden 2009 ook gekozen tot voorzitter van de Europese Bond, de EMA.

Tijdens het OEMC van 2011 besloten zowel Paula als Robert in 2012 te stoppen met het (bestuurs)werk voor de bond – tijdens het OEMC in Mestre 2011 stelde Robert zich dan ook niet herkiesbaar als voorzitter van de EMA.

The end

Mede door de ontwikkelingen binnen de mahjongbond, besloot Robert eind 2014 om een punt te zetten achter de Drie Wijzen. De leden hebben onderdak gevonden bij andere clubs en het is onwaarschijnlijk dat er iemand opstaat om de club (op)nieuw leven in te blazen.

Daarnaast stapten Paula en hijzelf dus ook uit de bond. Paula zal als lid van de Portugese bond hoofdzakelijk nog te zien tijdens buitenlandse toernooien, Robert is er helemaal klaar mee…

Nota bene: de site van de Drie Wijzen is ook uit de lucht.